مصالحه نامه بین محمد اسماعیل و محمد ابراهیم و حسین ملک در خصوص واگذاری منافع و مداخل کل مزارع سنگ بست٬ تقی آباد٬ دزدآب و غیره ۱۳۳۸ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه نامه بین محمد اسماعیل و محمد ابراهیم فرزتدان حاجی صادق و حسین ملک در خصوص واگذاری منافع و مداخل کل مزارع سنگ بست٬ تقی آباد٬ دزدآب و غیره به تاریخ ۱۳۳۸ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۵۵۳
موضوع اثر : مصالحه نامه
تاریخ خلق : ۸ رجب ۱۳۳۸ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : مصالحه نامه, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان