مصالحه نامه بین محمود و حسین ملک در خصوص واگذاری مداخل و منافع کل مزرعه قلعه سرخ و توابع آن در جام ۱۳۳۸ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه نامه بین محمود فرزند یوسف محمود آبادی و حسین ملک در خصوص واگذاری مداخل و منافع کل مزرعه قلعه سرخ و توابع آن واقع در جام به تاریخ ۱۳۳۸ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۵۵۶
موضوع اثر : مصالحه نامه
تاریخ خلق : ۱۵ شوال ۱۳۳۸ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : مصالحه نامه, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان