مصالحه نامه بین حسین نیشابوری و حسین ملک در خصوص اجاره تمام مداخل و منافع مزرعه حسن آباد جام ۱۳۳۹ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه نامه بین حسین نیشابوری فرزند علی اکبر و حسین ملک در خصوص اجاره تمام مداخل و منافع مزرعه حسن آباد واقع در بلوک جام به مدت یک سال و به تاریخ ۱۳۳۹ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۵۶۴
موضوع اثر : مصالحه نامه
تاریخ خلق : ربیع‌الثانی ۱۳۳۹ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : مصالحه نامه, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان