مصالحه نامه بین سیدمرتضی و حسین ملک در خصوص اجاره مداخل و منافع کل مزارع سنگ آتش و مراغه جام ۱۳۳۹ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه نامه بین سیدمرتضی فرزند سیدعظیم قلندرآبادی و حسین ملک در خصوص اجاره مداخل و منافع کل مزارع سنگ آتش و مراغه از توابع جام به تاریخ ۱۳۳۹ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۵۶۵
موضوع اثر : مصالحه نامه
تاریخ خلق : ۲۴ شعبان ۱۳۳۹ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳۳ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, مصالحه نامه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان