اجاره نامه بین حسین ملک و میرزا علی محمد تاجرهراتی درباره واگذاری کاروانسرای ملک به انضمام دکان های آن واقع در مشهد۱۳۳۹ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

اجاره نامه بین حسین ملک و میرزا علی محمد تاجرهراتی ابراهیم زاده پیرامون واگذاری یک باب کاروانسرا معروف به سرای ملک به انضمام دکان های آن واقع در مشهد به مدت پنج سال۱۳۳۹ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۵۶۶
موضوع اثر : اجاره نامه
تاریخ خلق : ۸ شوال ۱۳۳۹ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳۳ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : اجاره نامه, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان