دو نسخه مصالحه نامه بین حسین ملک و معدل التولیه در خصوص واگذاری منافع و مداخل مزرعه لنگر جام ۱۳۳۹ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

دو نسخه مصالحه نامه بین حسین ملک و معدل التولیه در خصوص واگذاری منافع و مداخل مزرعه لنگر از توابع بلوک جام به مدت سه سال و به تاریخ ۱۳۳۹ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۵۶۸
موضوع اثر : مصالحه نامه
تاریخ خلق : ۱۹ شوال ۱۳۳۹ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳۴ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, مصالحه نامه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان