اجاره نامه بین رمضان نجارباشی و حسین ملک در خصوص واگذاری یک باب کاروانسرا در چهارراه کوچه تلگرافخانه و محله چهارباغ مشهد ۱۳۳۹ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

اجاره نامه بین رمضان نجارباشی و حسین ملک در خصوص واگذاری یک باب کاروانسرا در چهارراه کوچه تلگرافخانه و محله چهارباغ مشهد به مدت سه سال و به تاریخ ۱۳۳۹ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۵۶۹
موضوع اثر : اجاره نامه
تاریخ خلق : ۱ شوال ۱۳۳۹ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳۴ سانتیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : اجاره نامه, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان