مصالحه نامه بین حسین نیشابوری و حسین ملک در خصوص واگذاری مداخل و منافع کل مزرعه حسن آباد جام ۱۳۴۰ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه نامه بین حسین نیشابوری و حسین ملک در خصوص واگذاری مداخل و منافع کل مزرعه حسن آباد از توابع جام با تعیین حدود و شروط و مال الصلح آن به مدت سه سال به تاریخ ۱۳۴۰ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۵۷۲
موضوع اثر : مصالحه نامه
تاریخ خلق : ۲۰ ربیع‌الاول ۱۳۳۸ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۳ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, مصالحه نامه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان