مصالحه نامه بین حسین علی هراتی و میرزا عبدالحسین خان در خصوص واگذاری منافع و مداخل کل مزارع [سچگان] و نیل آباد واقع در باخرز ۱۳۴۰ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه نامه بین حسین علی هراتی فرزند غلام علی و میرزا عبدالحسین خان در خصوص واگذاری منافع و مداخل کل مزارع [سچگان] و نیل آباد واقع در باخرز به مدت سه سال به تاریخ ۱۳۴۰ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۵۷۳
موضوع اثر : مصالحه نامه
تاریخ خلق : ۲۶ جمادی‌الاول ۱۳۴۰ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳۴ سانتیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : مصالحه نامه, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان