مصالحه نامه بین استاد حسن و حسن ملک التجار در خصوص واگذاری مداخل و منافع مزارع کاریزبداق ، خلیل آباد، رخنه و رباط خاکستری جام ۱۳۴۰ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه نامه بین استاد حسن فرزند غلامحسین کرمانی و حسن ملک التجار در خصوص واگذاری مداخل و منافع مزارع کاریزبداق ، خلیل آباد، رخنه و رباط خاکستری از توابع جام به مدت ۴ سال به تاریخ ۱۳۴۰ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۵۷۵
موضوع اثر : مصالحه نامه
تاریخ خلق : ۱۸ ذیحجه ۱۳۴۰ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳۳ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : مصالحه نامه, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان