مصالحه نامه بین نصرالله خان و حسن ملک التجار در خصوص واگذاری مداخل و منافع مزرعه رحیم بیگی و توابع در جام ۱۳۴۰ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه نامه بین نصرالله خان فرزند حبیب الله و حسن ملک التجار در خصوص واگذاری مداخل و منافع مزرعه رحیم بیگی و توابع آن واقع در جام به مدت سه سال به تاریخ ۱۳۴۰ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۵۷۶
موضوع اثر : مصالحه نامه
تاریخ خلق : ۱۹ ذیحجه ۱۳۴۰ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳۳ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : مصالحه نامه, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان