مصالحه نامه بین سیدمرتضی و حسن ملک التجار در خصوص واگذاری منافع و مداخل کل مزارع مراغه٬ سنگ آتشو حسین آباد جام ۱۳۴۰ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه نامه بین سیدمرتضی فرزند سیدعظیم شاه و حسن ملک التجار در خصوص واگذاری منافع و مداخل کل مزارع مراغه٬ سنگ آتشو حسین آباد واقع در بلوک جام به مدن سه سال و به تاریخ۱۳۴۰ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۵۷۷
موضوع اثر : مصالحه نامه
تاریخ خلق : ۱۹ ذیحجه ۱۳۴۰ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳۳ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : مصالحه نامه, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان