مصالحه نامه بین حاجی عبدالله و حسن ملک در خصوص واگذاری منافع و مداخل کل مزارع شهر طوس و قلندرحصار واقع در بلوک تبادکان ۱۳۴۰ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه نامه بین حاجی عبدالله و حسن ملک در خصوص واگذاری منافع و مداخل کل مزارع شهر طوس و قلندرحصار واقع در بلوک تبادکان به مدت سه سال و به تاریخ ۱۳۴۰ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۵۷۸
موضوع اثر : مصالحه نامه
تاریخ خلق : ۲۱ ذیحجه ۱۳۴۰ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳۳ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, مصالحه نامه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان