مصالحه نامه بین حسام دیوان و حسن ملک در خصوص واگذاری منافع و مداخل مزارع رونج٬ لنگر٬ تقی آباد٬ خرم آباد و بلنگرد جام ۱۳۴۰ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه نامه بین آقامحمدعمر خان حسام دیوان و حسن ملک التجار در خصوص واگذاری منافع و مداخل مزارع رونج٬ لنگر٬ تقی آباد٬ خرم آباد و بلنگرد واقع در بلوک جام به مدت چهار سال و به تاریخ ۱۳۴۰ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۵۷۹
موضوع اثر : مصالحه نامه
تاریخ خلق : ۲۲ ذیحجه ۱۳۴۰ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳۳ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : مصالحه نامه, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان