مصالحه نامه بین موسی خان و حسن ملک در خصوص واگذاری مداخل و منافع مزارع خیرآباد٬ بردو٬ علی آباد٬ سوس آباد و پشت باغ جام ۱۳۴۰ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه نامه بین موسی خان و حسن ملک التجار در خصوص واگذاری مداخل و منافع مزارع خیرآباد٬ بردو٬ علی آباد٬ سوس آباد و پشت باغ واقع در بلوک جام به تاریخ ۱۳۴۰ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۵۸۰
موضوع اثر : مصالحه نامه
تاریخ خلق : ۲۴ ذیحجه ۱۳۴۰ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳۳ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : مصالحه نامه, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان