مصالحه نامه بین حسن ملک و فراشباشی مسجد جامع در خصوص واگذاری منافع و مداخل مزارع خیرآباد٬ علی آباد و پشت باغ جام ۱۳۴۱ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه نامه بین حسن ملک التجار و حسین فراشباشی مسجد جامع در خصوص واگذاری منافع و مداخل مزارع خیرآباد٬ علی آباد و پشت باغ از توابع جام به مدت چهار سال و به تاریخ ۱۳۴۱ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۵۸۱
موضوع اثر : مصالحه نامه
تاریخ خلق : ۲۴ ذیحجه ۱۳۴۱ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳۳ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : مصالحه نامه, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان