اجاره نامه بین کربلایی نصرالله حسن ملک در خصوص واگذاری یک باب کاروانسرا به انضمام دکان ها واقع در محله چهارباغ مشهد ۱۴۲۱ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

اجاره نامه بین کربلایی نصرالله فرزند عظیم بادکوبه با حسن ملک در خصوص واگذاری یک باب کاروانسرا به انضمام دکان ها واقع در محله چهارباغ مشهد به مدت سه سال و به تاریخ ۱۴۲۱ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۵۸۴
موضوع اثر : اجاره نامه
تاریخ خلق : ۱ صفر ۱۳۴۱ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳۳ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, اجاره نامه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان