اجاره نامه بین میرزاعلی و حسن ملک در خصوص واگذاری یک باب کاروانسرا معروف به تیمچه واقع در محله چهارباغ ۱۳۴۱ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

اجاره نامه بین میرزاعلی و حسن ملک در خصوص واگذاری یک باب کاروانسرا معروف به تیمچه واقع در محله چهارباغ به مدت سه سال و به تاریخ ۱۳۴۱ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۵۸۵
موضوع اثر : اجاره نامه
تاریخ خلق : ۱ صفر ۱۳۴۱ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : اجاره نامه, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان