مصالحه نامه بین میرزاغلامحسین هراتی و حسن ملک در خصوص واگذاری کل منافع و مداخل مزارع جیم آباد٬ کالجوقکی٬ سالار٬ آخوندآباد٬ رباط و سایر مزارع جام ۱۳۴۱ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه نامه بین میرزاغلامحسین هراتی و حسن ملک در خصوص واگذاری کل منافع و مداخل مزارع جیم آباد٬ کالجوقکی٬ سالار٬ آخوندآباد٬ رباط و سایر مزارع از توابع جام به مدت سه سال و به تاریخ ۱۳۴۱ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۵۸۶
موضوع اثر : مصالحه نامه
تاریخ خلق : ۲۴ صفر ۱۳۴۱ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳۶ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, مصالحه نامه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان