مصالحه نامه بین میرزاعبدالحسین خان وکیل حسین ملک و عبدالله شاکلی در خصوص واگذاری منافع مزارع تقی آباد و سننگ بست سرجام ۱۳۴۴ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه نامه بین میرزاعبدالحسین خان وکیل حسین ملک و عبدالله شاکلی در خصوص واگذاری منافع مزارع تقی آباد و سننگ بست واقع در بلوک سرجام به مدت چهار سال به تاریخ ۱۳۴۴ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۵۸۸
موضوع اثر : صالحه نامه
تاریخ خلق : ۲۹ محرم ۱۳۴۴ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳۳ سانتیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : مصالحه نامه, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان