مصالحه نامه بین حسین و حسن ملک با محمدحسین نصراللهی در خصوص واگذاری منافع مزرعه قلعه سرخ واقع در جام ۱۳۰۴ش پهلوی

نظر شما:

مصالحه نامه بین حسین و حسن ملک با محمدحسین نصراللهی در خصوص واگذاری منافع مزرعه قلعه سرخ واقع در جام به مدت سه سال و به تاریخ ۱۳۰۴ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۵۸۹
موضوع اثر : مصالحه نامه
تاریخ خلق : ۱ ربیع‌الاول ۱۳۴۴ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳۲ سانتیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : مصالحه نامه
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان