مصالحه نامه بین حسین ملک توسط محمد حسن بهادرخان ،حسن نعلبند، علیرضا و علی سالار خان در مورد واگذاری منافع و دکاکین مزرعه جیم آباد به تاریخ ۱۳۴۷ه.ق پهلوی

نظر شما:

مصالحه نامه بین حسین ملک توسط محمد حسن بهادرخان ،حسن نعلبند، علیرضا و علی سالار خان در مورد واگذاری منافع و دکاکین مزرعه جیم آباد با تعیین حدود و شروط و مال الصلح آن به مدت دو سال به تاریخ ۱۳۴۷ه.ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۵۹۵
موضوع اثر : مصالحه نامه
تاریخ خلق : ۸ ربیع‌الاول ۱۳۴۷ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳۴ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : مصالحه نامه
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان