عقدنامه آقا سیدمحمدحسین حجةالاسلام پسر آقا سیدابوالحسن با محترمه خانم دختر میرزا قاسمخان به انضمام مطالبی پیرامون طلاق آنها قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

عقدنامه آقا سیدمحمدحسین حجةالاسلام پسر آقا سیدابوالحسن با محترمه خانم دختر میرزا قاسمخان به انضمام مطالبی پیرامون طلاق آنها کتابچه ای دارای ۷ برگ به خط شکسته در تاریخ ۱۳۳۱ق ،جلد مخمل، کاغذ متن کرم رنگ با تذهیب و جدول کشی .
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۵۹۹
موضوع اثر : عقدنامه
تاریخ خلق : ۱۹ ذیحجه ۱۳۳۱ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
اهداکننده : دکتر علی حجت زاد
برچسب‌ها : عقدنامه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان