عقدنامه آقا میرزا فرج‌اله فرزند میرزا حاجی‌آقای سمنانی‌الاصل و صدیقه خانم فرزند میرزا محمود۱۳۴۸ق پهلوی

نظر شما:

عقدنامه آقا میرزا فرج‌اله فرزند میرزا حاجی‌آقای سمنانی‌الاصل و صدیقه خانم فرزند میرزا محمود ۱۳۴۸ق کتابچه ای دارای۶ برگ به خط شکسته در تاریخ ۱۳۴۸ق ، کاغذ متن کرم رنگ با تذهیب الوان و مجدول.
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۶۰۲
موضوع اثر : عقدنامه
تاریخ خلق : ۱۰ رمضان ۱۳۴۸ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
اهداکننده : دکتر علی حجت زاد
برچسب‌ها : عقدنامه
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان