تلگراف در مورد ابلاغ بخشنامه اعلان تعطیل عمومی و سایر قبوض تلگرافی ۱۳۰۴ش پهلوی

نظر شما:

یک برگ تلگراف از تهران به مشهد در مورد ابلاغ بخشنامه تعطیل عمومی اعلام نمودن ۱۴ شهریور سال ۱۳۰۴ به انضمام چند برگ قبض تلگرافی به تاریخ ۱۳۰۴ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۶۰۴
تاریخ خلق : از ۱۴ شهریور ۱۳۰۴ شمسی (قرن ۱۴) تا ۹ مهر ۱۳۰۴ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم/نخودی
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : بخشنامه, تهران
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان