گزارش کنفرانس رئیس کل عایدات داخلی و ارزاق ایران در مجمع اتفاق ملل درمورد تریاک ایران ۱۳۰۵ش پهلوی

نظر شما:

گزارش کنفرانس کلنل ملک کرماک رئیس کل عایدات داخلی و ارزاق و نماینده علی البدل ایران در مجمع اتفاق ملل جلسه ماه مارس ۱۹۲۷میلادی در انجمن روابط ایران و آمریکا درمورد تریاک ایران به تاریخ ۱۳۰۵ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۶۰۵
موضوع اثر : کنفرانس ملل متحد
تاریخ خلق : ۱۳۰۵ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۸ سانتیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان