نامه محمود جم از خراسان به حسین ملک و تقاضای قرض صدهزار تومن وی به تاریخ ۱۳۰۷ش پهلوی

نظر شما:

نامه با امضای محمود جم از اداره ایالت خراسان و سیستان وزارت داخله به حسین ملک در مشهد در خصوص تقاضای استقراض مبلغ صد الی هزار تومان از وی به تاریخ ۱۳۰۷ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۶۱۰
موضوع اثر : قرض پول
تاریخ خلق : ۷ مهر ۱۳۰۷ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : تهران
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان