نامه عبدالحسین ملک به حسین ملک در مورد رونوشت قباله و بردن آن به دفترخانه ، عدم پرداخت پول توسط بانک ها و ورشکست شدن تعدادی از تجار ۱۳۱۲ش پهلوی

نظر شما:

نامه عبدالحسین ملک از مشهد به حسین ملک در تهران در مورد اقدامات خود در مورد تهیه رونوشت قباله و بردن آن به دفترخانه ، عدم پرداخت پول توسط بانک ها به مردم و ورشکست شدن تعدادی از تجار به تاریخ ۱۳۱۲ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۶۳۴
پدید آورندگان : عبدالحسین ملکی (نویسنده)
موضوع اثر : موضوعات مختلف
تاریخ خلق : ۲۵ بهمن ۱۳۱۲ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : تهران
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان