نامه محمد صادق بوشهری به حسین ملک در خصوص ارسال یک عدد دوربین خریداری شده برای وی ۱۳۱۴ش پهلوی

نظر شما:

نامه محمد صادق بوشهری از تهران به حسین ملک در مشهد در خصوص ارسال یک عدد دوربین خریداری شده برای وی و ابراز ناراحتی از سوء تفاهم پیش آمد در این زمینه به تاریخ ۱۳۱۴ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۶۴۱
پدید آورندگان : محمدصادق بوشهری (نویسنده)
موضوع اثر : ارسال دوربین
تاریخ خلق : ۳۱ فروردین ۱۳۱۴ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۸ سانتیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : تهران
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان