نامه حسین ملک در خصوص تحصیل کاظم در مدرسه شبانه روزی در بروکسل ۱۳۱۴ش پهلوی

نظر شما:

نامه ای از حسین ملک بدون ذکر نام مخاطب در خصوص تحصیل کاظم در مدرسه شبانه روزی در بروکسل و تقاضای مساعدت به وی به انضمام نامه ای از کاظم در این خصوص به تاریخ ۱۳۱۴ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۶۴۵
پدید آورندگان : حسین ملک (نویسنده)
موضوع اثر : تحصیل کاظم
تاریخ خلق : ۱۱ آذر ۱۳۱۴ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم / نخودی
ابعاد : طول (۲۹ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۲۵ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان