صورت حساب های دریافتی و پرداختی حسین ملک به افراد مختلف در سال ۱۳۱۴ش پهلوی

نظر شما:

صورت حساب های دریافتی و پرداختی حسین ملک به افراد مختلف در سال ۱۳۱۴ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۶۵۱
موضوع اثر : صورت حساب
تاریخ خلق : ۱۳۱۴ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم / نخودی/ سبز/ صورتی
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۳۵ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : تهران
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان