نامه سفارت ایران در بروکسل به حسین ملک در خصوص ارسال پول برای شهریه کاظم ملک ۱۳۱۵ش پهلوی

نظر شما:

نامه سفارت شاهنشاهی ایران در بروکسل به حسین ملک در خصوص ارسال صورت حساب تحصیلی کاظم ملک و تقاضای ارسال وجه آن به تاریخ ۱۳۱۵ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۶۵۳
موضوع اثر : ارسال پول
تاریخ خلق : ۲۸ خرداد ۱۳۱۵ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی/صورتی
ابعاد : طول (۲۷ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان