نامه هایی از وزارت مالیه به حسین ملک در خصوص صدور پروانه خرید اسعار جهت خرج تحصیل صدیقه کاظم و مریم ملک ۱۳۱۵ش پهلوی

نظر شما:

نامه های رئیس کمیسیون اسعار وزارت مالیه به حسین ملک در خصوص صدور و ارسال پروانه خرید اسعار جهت خرج تحصیل صدیقه ملک، کاظم ملک و مریم ملک به تاریخ ۱۳۱۵ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۶۵۵
موضوع اثر : صدورپروانه خرید اسعار
تاریخ خلق : ۲۸ تیر ۱۳۱۵ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم / نخودی
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان