نامه هایی از حسین ملک درباره ارسال پول و مراقبت از رفت و آمد کاظم ملک با افراد مختلف ۱۳۱۵ش پهلوی

نظر شما:

نامه هایی از حسین ملک در خصوص ارسال هزنیه تحصیلی حسین ملک در بروکسل و نحوه رفت و آمد وی با افراد مختلف به تاریخ ۱۳۱۵ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۶۵۶
پدید آورندگان : حسین ملک (نویسنده)
موضوع اثر : ارسال پول
تاریخ خلق : از ۲۲ تیر ۱۳۱۵ شمسی (قرن ۱۴) تا ۱۴ آذر ۱۳۱۵ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۸ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : تهران
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان