نامه پهلوی

نظر شما:

نامه های حسین ملک ازتهران به کاظم ملک در بروکسل در مورد ارسال نامه و پول برای وی و ازدواج صدیقه ملک با حسینعلی به تاریخ ۱۳۱۵ش به خط تابپی
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۶۵۹
موضوع اثر : نامه های حسین ملک ازتهران به کاظم ملک در بروکسل
تاریخ خلق : ۲۱ مهر ۱۳۱۵ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۸ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : تهران
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان