نامه حسن ملک به کمیسیون اسعار در مورد صدور جواز مخارج تحصیلی صدیقه در پاریس ۱۳۱۵ش پهلوی

نظر شما:

نامه حسن ملک به کمیسیون اسعار وزارت مالیه در مورد صدور جواز مخارج تحصیلی صدیقه لقمان ادهم دختر وی در پاریس به انضمام نامه ای از موسسه du paich به تاریخ ۱۳۱۵ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۶۶۳
پدید آورندگان : حسن ملک (نویسنده)
موضوع اثر : صدور جواز مخارج تحصیلی
تاریخ خلق : ۶ آذر ۱۳۱۵ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۸ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان