نامه پهلوی

نظر شما:

نامه حسن ملک به کمیسیون اسعار وزارت مالیه در مورد صدور جواز مخارج تحصیلی صدیقه لقمان ادهم دختر وی در پاریس به انضمام نامه ای از موسسه du paich به تاریخ ۱۳۱۵ش به خط تایپی
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۶۶۳
موضوع اثر : نامه حسن ملک به کمیسیون اسعار وزارت مالیه
تاریخ خلق : ۶ آذر ۱۳۱۵ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۸ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان