نامه فوتن به ملک درباره باغ سالار، قناتهای رحیم بیگی، بدهی متاجرین و ... ۱۳۱۶ش پهلوی

نظر شما:

نامه جواد فروتن نماینده حسین ملک در مشهد به وی در خصوص تحدید حدود باغ سالار، حقوق نصرت الملک، وضعیت قنات های رحیم بیگی، وکیل آباد و حاج نصیر، تگرگ زدگی محصول مزارع، وصول و ایصال بدهی مستاجرین املاک و وضعیت محاسبه بانک های فلاحت و پهلوی به تاریخ ۱۳۱۶ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۶۸۵
پدید آورندگان : جواد فروتن (نویسنده)
موضوع اثر : موضوعات مختلف
تاریخ خلق : ۲۸ تیر ۱۳۱۶ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳۴ سانتیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان