نامه فروتن به ملک درباره حواله های بانک فلاحت، سیل زدگی املاک مزروعی، قنات بانمک و ..... ۱۳۱۶ش پهلوی

نظر شما:

نامه جواد فروتن نماینده حسین ملک در مشهد به وی پیرامون حواله های ارسالی به بانک فلاحت، تگرگ و سیل زدگی برخی املاک مزروعی، اعلان مشمولین حوزه جام، قنات معروف به بانمک ، حواله حبیب الله کلالی، ورود مدرس زاده به مشهد به تاریخ ۱۳۱۶ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۶۹۴
پدید آورندگان : جواد فروتن (نویسنده)
موضوع اثر : موضوعات مختلف
تاریخ خلق : از ۱۰ خرداد ۱۳۱۶ شمسی (قرن ۱۴) تا ۲۰ شهریور ۱۳۱۶ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۴ سانتیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : برات
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان