نامه فروتن به ملک پیرامون مطالبات نقدی و جنسی از مستاجرین املاک مزروعی خراسان ۱۳۱۶ش پهلوی

نظر شما:

نامه جواد فروتن نماینده حسین ملک ئر مشهد به وی پیرامون مطالبات نقدی و جنسی از مستاجرین املاک مزروعی خراسان به تاریخ ۱۳۱۶ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۶۹۵
پدید آورندگان : جواد فروتن (نویسنده)
موضوع اثر : مطالبات نقدی و جنسی
تاریخ خلق : ۱۵ شهریور ۱۳۱۶ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۴ سانتیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان