نامه عبدالله مدرس زاده به حسین ملک و ارائه گزارشی از عملکرد خود در امور مربوط به املاک خراسان ۱۳۱۶ش پهلوی

نظر شما:

نامه عبدالله مدرس زاده وکیل رسمی دادگستری به حسین ملک پیرامون ارائه گزارشی از عملکرد خود در امور مربوط به املاک خراسان به تاریخ ۱۳۱۶ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۷۰۰
پدید آورندگان : عبدالله مدرسی زاده (نویسنده)
موضوع اثر : املاک خراسان
تاریخ خلق : ۲۹ شهریور ۱۳۱۶ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۷ سانتیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : تهران
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان