نامه جواد فروتن به حسین ملک پیرامون وجه بانک فلاحت، باغ وکیل آباد، وجوه پرداختی به سرتیپ پور و حبیب الله خان کلالی و.... ۱۳۱۶ش پهلوی

نظر شما:

نامه جواد فروتن نماینده حسین ملک در مشهد به وی پیرامون وجه بانک فلاحت، باغ وکیل آباد، وجوه پرداختی به سرتیپ پور و حبیب الله خان کلالی و ۲۴ساعت آب گلستان متعلق به محمد جواهری به تاریخ ۱۳۱۶ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۷۰۴
پدید آورندگان : جواد فروتن (نویسنده)
موضوع اثر : موضوعات مختلف
تاریخ خلق : ۷ مهر ۱۳۱۶ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۴ سانتیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : عریضه, برات
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان