نامه جواد فروتن به حسین ملک پیرامون ارایه صورتحساب بدهی به بانک پهلوی و... ۱۳۱۶ش پهلوی

نظر شما:

نامه جواد فروتن نماینده حسین ملک در مشهد به وی پیرامون ارایه صورتحساب بدهی به بانک پهلوی و مطالبات سالیانه از مستاجرین املاک به تاریخ ۱۳۱۶ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۷۱۱
پدید آورندگان : جواد فروتن (نویسنده)
موضوع اثر : صورتحساب بانک
تاریخ خلق : از ۵ آبان ۱۳۱۶ شمسی (قرن ۱۴) تا ۱۰ آبان ۱۳۱۶ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۴ سانتیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان