مکاتبات حسین ملک در ارتباط با بانک پهلوی پیرامون پرداخت قبوض و سایر موارد ۱۳۱۶ش پهلوی

نظر شما:

مکاتبات حسین ملک در ارتباط با بانک پهلوی پیرامون پرداخت قبوض و سایر موارد به تاریخ ۱۳۱۶ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۷۱۸
موضوع اثر : صورت قبوض
تاریخ خلق : ۱۳۱۶ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : تهران
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان