دادخواست پهلوی

نظر شما:

دادخواست بین حسین ملک به وکالت عیسی بهزادی و موسسه شهرداری تهران به وکالت حسین نوری زاده پیرامون خلع ید از اراضی واقع در نزدیکی باغ معروف به شاطر باشی به تاریخ ۱۳۱۹ش به خط تایپی و شکسته تحریری
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۷۵۲
موضوع اثر : دادخواست بین حسین ملک و موسسه شهرداری تهران
تاریخ خلق : ۲۴ فروردین ۱۳۱۹ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : تهران
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان