نامه پهلوی

نظر شما:

نامه رایزن کبرای ترکیه به حسین ملک پیرامون ارسال فهرست کتاب های کتابخانه ملک برای سفارت ترکیه و نامه حسین ملک در این مورد به تاریخ ۱۳۲۵ش به خط تایپی
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۷۶۸
موضوع اثر : نامه رایزن کبرای ترکیه به حسین ملک
تاریخ خلق : ۱۰ فروردین ۱۳۲۵ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۷ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : کتابخانه ملی ملک
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان