نامه وزارت فرهنگ به کتابخانه ملک درباره ارسال رونوشت نامه فدراسیون آسیایی اتحادیه کتابخانه ها ۱۳۲۶ش پهلوی

نظر شما:

نامه وزارت فرهنگ به کتابخانه ملک پیرامون ارسال رونوشت نامه فدراسیون آسیایی اتحادیه کتابخانه ها با موضوع دعوت جهت شرکت در نهمین کنفرانس کتابخانه های شبه قاره هندوستان به تاریخ ۱۳۲۶ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۷۸۴
موضوع اثر : ارسال رونوشت
تاریخ خلق : ۲۸ اسفند ۱۳۲۶ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۷ سانتیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : تهران
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان