نامه اداری پهلوی

نظر شما:

نامه وزارت فرهنگ به کتابخانه ملک پیرامون ارسال رونوشت نامه فدراسیون آسیایی اتحادیه کتابخانه ها با موضوع دعوت جهت شرکت در نهمین کنفرانس کتابخانه های شبه قاره هندوستان به تاریخ ۱۳۲۶ش به خط تایپی
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۷۸۴
موضوع اثر : نامه وزارت فرهنگ به کتابخانه ملک
تاریخ خلق : ۲۸ اسفند ۱۳۲۶ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۷ سانتیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : تهران
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان