نامه اداری پهلوی

نظر شما:

نامه علی اصغر حکمت رئیس هیئت مدیره انجمن آثار ملی به حسین ملک پیرامون تقاضای در اختیار قرار دادن کتب خطی ابن سینا موجود در کتابخانه ملک به تاریخ ۱۳۲۷ش به خط تایپی
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۷۹۴
موضوع اثر : نامه علی اصغر حکمت رئیس هیئت مدیره انجمن آثار ملی به حسین ملک
تاریخ خلق : ۹ آبان ۱۳۲۷ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : ابن سینا, تهران
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان