نامه شخصی پهلوی

نظر شما:

نامه ای با امضای مرتضی فرزند حسین از زندان شهربانی به حسین ملک پیرامون تقاضای واگذاری وکالت وی به دکتر سعادت جهت به ثبت رساندن زمین سه هزار متری مشارالیه به تاریخ ۱۳۲۷ش به خط تایپی
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۷۹۵
موضوع اثر : نامه ای با امضای مرتضی فرزند حسین از زندان شهربانی به حسین ملک
تاریخ خلق : ۲۴ بهمن ۱۳۲۷ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : تهران
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان